//
home

Latest Post

GeoAIR project “undergo. the parallels”, Tbilisi, Georgia. Opening 24th of May, 2012

სახელოვენებო პროექტი “undergo. the parallels”, თბილისი, მაისი-ივნისი, 2012
გახსნა 24 მაისი, 2012

ცნებამ “საზოგადოებრივი” სივრცე და მასთან ერთად ხელოვნებამსაზოგადოებრივ სივრცეში ბოლო დროს მსოფლიო მასშტაბითაქტუალური ხასიათი მიიღო.

ცნება “საზოგადოებრივი” დამატებით დემოკრატიულიმნიშვნელობის მატარებელიცაა. იგი მოიაზრებს “სიცხადეს”,„ღიაობას“, “მონაწილეობას”, “ჩართვას” და“პასუხისმგებლობას”ხალხის, მოსახლეობის მიმართ (როგორც მთავრობის მხრიდან,ასევე თავად ადამინებს შორის). დისკურსი ხელოვნებაზესაზოგადოებრივ სივრცეში არის, არა მხოლოდ საზოგადოებრივისივრცის ტერმინის განსაზღვრა, არამედ, უფრო ფართო გაგებით,დემოკრატიის ცნების გააზრება.

საგამოფენო პროექტი “undergo. the parallels” ჩატარდება თბილისისდაახლოები 10 მიწისქვეშა გადასასვლელში: ბარათაშვილისხიდის ქვეშ, კოლმეურნეობის მოედანზე, თავისუფლებისმოედანზე, რუსთაველის გამზირზე, ოპერის წინ, ფილარმონიისქვეშ, სასტუმრო “რედისონის” ქვეშ, კოსტავას ქუჩაზე ყოფილი“საჭაშნიკოს” წინ, გმირთა მოედნის ქვეშ, ვაკის პარკისგადასასვლელში და ჭავჭავაძის გამზირზე.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ამ მიწისქვეშაგადასასვლელებმა მათი არსებობის მანძილზე სხვადასხვაეტაპები გაიარეს: თავდაპირველად ისინი იყო მიტოვებული, არჰქონდა განათება, მათში ჩასვლა გახდა საშიში, იყო ქურდობა დაყაჩაღობა. ამის შედეგად, მოსახლეობა სულ უფრო და უფროიშვიათად იყენებდა მათ და ამჯობინებდა მოძრაობითდატვირთულ ქუჩაზე გადასულიყო, რამაც ქუჩაშ მოსიარულეთასიკვდილიანობის ზრდა გამოიწვია. მოგვიანებით ესგადასასვლელები გადაიქცა ადგილად, სადაც ალტერნატიულიგაყიდვის წერტილები გაჩნდა. უფრო მარჯვე გამყიდველებმაგამართეს კიოსკები,მაღაზიები, აზარტული სათამაშო სახლები,კაზინოებიდა ა.შ. რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელმა თავისისაკუთარი ცხოვრება განაგრძო, რომელიც მიწის ზევით, ღია ცისქვეშ “ნორმალური” ცხოვრების პარალელურად განვითარდა. ესმიწისქვეშა გადასასვლელები ნაწილობრივ იქცა საზოგადოებისთავშეყრის და კომუნიკაციის ადგილად, ახალგაზრდა თაობახვდება ერთმანეთს სათამაშო სახლებში, მუსიკოსები დასტუდენტები ხვდებიან ერთმანეთს, უკრავენ და უსმენენმუსიკას, გამყიდველები მჭიდრო კავშირში არიან გამვლელებთანდა პოტენციურ მომხმარებლებთან. დღეს ეს მიწისქვეშაგადასასვლელები კვლავ გადის განვითარების გზებს, ზოგმათგანში “მოწესრიგებული”კომერციული ფართები შენდება დაიხსნება, ზოგიერთი ნგრევის პირას არის, ასევე არის მიწისქვეშაგადასასვლელები, რომლებმაც მათი პრაქტიკულიაუცილებლობის მიუხედავად ფუნქცია დაკარგეს დაფაქტობრივად ნაგავსაყრელად ან საზოგადოებრივსაპირფარეშოებად არიან ქცეულნი.

პროექტს “undergo. the parallels” აქვს ორი მთავარი მიზანი:პრაქტიკული და არტისტული.

პრაქტიკული მიზნების თვალსაზრისით ჩვენი სურვილია.თბილისის მოსახლეობას გავუჩინოთ მეტი სურვილი თუინტერესი, გამოიყენონ მიწისქვეშა გადასასვლელები. ამისთვისსასურველია, ხელოვანებმა იმუშაონ პირდაპირადგილზე,ზოგიერთი ნამუშევარი პროექტის ხანგრძლივობისმთელ მანძილზე იქნება ნაჩვენები, მაგრამ ასევე მოეწყობაერთჯერადი და დროებითი წარმოდგენებიც. ზოგიერთინამუშევარის სიცოცხლემ შესაძლოა პროექტის ხანგრძლივობასგადააჭარბოს და გრძელვადიანი ატრაქციონის როლიითამაშოს,როგორც პრაქტიკული, ასევე ესთეტური კუთხით. ასევე მიზანია, ქალაქის მმართველობის მხრიდან გავამახვილოთ ყურადღება ამ მიწისქვეშა გადასასვლელების აუცილებლობაზე, მათ დასუფთავებაზე და მომხმარებელთათვის მისაღებ მდგომარეობაში მოყვანაზე.

მხატვრული ღირებულების თვალსაზრისით,ადგილ-სპეციფიკური ნამუშევრები (განათებები, თუ ხმოვანიინსტალაციები, ფოტოები, ქუჩის ხელოვნება (street art) და სხვა),რომლებიც შეიქმნებას პეციალურად პროექტისთვის, მიმართულიიქნება კონკრეტულად ზემოთხსენებულისოციალურ-პოლიტიკური და პრაქტიკული თემებისგათვალისწინებით. თბილისის და ზოგადად ქართულისაზოგადოება არ არის მიჩვეული ხელოვნებას საზოგადოებრივსივრცეში და მასში მონაწილეობას. პროექტით “undergo. the parallels”ჩვენი მიზანია, ფართო საზოგადოება დავუპირისპიროთარაკონვენციური გზებით ხელოვნების აღქმას და მასთანშეჭიდებას, გრძელვადიანად კი მასთან შეჩვევას და გააზრებას.


GeoAIR project “undergo. The parallels”,

Tbilisi, Georgia, May-June 2012
Opening 24th of May, 2012
The notion of a “public space” together with an “Art in a public space”, has acquired a new significance in the last period worldwide. The word “public” means democracy, and includes “clearness”, “openness”, “involvement”, “participation” and “responsibilities” not only from the governmental side towards people, but between people in general as well. Discourse about Art in a public space, is not only definition of the word public, but it is also realization of the idea of democracy. The exhibition project “undergo the parallels” has to be held in about 10 underground passages of Tbilisi, images can be seen under:https://picasaweb.google.com/Infogeoair/UndergoTheParallels?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL–5rnw8uGFdQ&feat=directlink. An exhibition project “undergo. the parallels” will take place in Tbilisi pedestrian underground passages. After the collapse of the Soviet Union, these underground passages have experienced different stages of existence: first they were completely abandoned and became dangerous places of muggings and robbery. The outcome of this was that people entered them more and more seldom, choosing to cross streets loaded with traffic arbitrarily, which led to a significant death toll. Later, these undergrounds became places where alternative, unofficial selling points arose. The more efficient sellers developed kiosks, shops, gambling places etc. Some of these underground passageways developed their own life, parallel to “normal” city life in the open air. These passages somehow turned into spaces of meeting and communicating, the youth are gathering in gambling houses, some musicians and students meet to play and listen to the music, the shop keepers are in close contact with the passengers and potential customers.

Today these undergrounds are still under development, in some of them new “organized” commercial infrastructures are built, some of them are under the danger of collision, also there appeared some passages which regardless of their necessity, has lost their practical function, and became place for garbage, or turned into public toilets.

There are two direct goals to be achieved with the project „undergo. the parallels“: practical and artistic.

In term of practical goals we hope to animate the population of Tbilisi to more frequent usage of underground passageways. For these artists will work directly on site in the passageways, some of the works will be displayed during the whole project period, but also temporal actions and performances will be held in different passageways… Project guide, which will inform about all the activities, will be spread out to general population.On the one hand activities carried out during the project will animate pedestrians to enter the passageways and on the other hand they will give an input to officials for improvement of the given situation.

On the artistic level, site-specific works (light installations, sound installations, photography, street art etc.) produced especially for the passageways will address socio-political and concrete practical issues mentioned above. Tbilisi and Georgian audience is not used to art in public space and in participatory art. With the project “undergo. the parallels” we aim to confront the general public with unconventional ways of perceptions of art and engagement with it. Some artworks as street art, light installations, produced during the project, could also remain on-site and act as a long-term attraction in both practical and aesthetical ways for the passageways.


This project is funded by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme

Project is realized in the frame of the EU project SPACES

Tbilisi project “Undergo. the parallels” is also supported by Ministry of Culture and Monument protection of Georgia and Tbilisi Center of Cultural Events.

Special thanks to:
The Silk Road Group,
Tbilisi Central Archive and
Central Archive of Audiovisual Documents, The National Archives of Georgia

British Council Georgia

Romanian Cultural Institute

IFA – Institut für Auslandsbeziehungen

BMUKK – Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture

Svenska kulturfonden (Swedish Cultural Foundation in Finland)

Instytut Adama Mickiewicza

Federal Ministry for European and International Affairs

Pro-Helvetia

Travel of Participants is supported by:

British Council Georgia

Romanian Cultural Institute

IFA – Institut für Auslandsbeziehungen

BMUKK – Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture

Svenska kulturfonden (Swedish Cultural Foundation in Finland)

___________

Venues:

Underground passages at: Baratashvili Bridge; Kolmeurneoba Sq.; Leonidze Str. (Freedom Sq.); Kashveti Church / 1st public school; Opera and Ballet State Theatre; Rose Revolution /Republic Sq.; Kostava / Belinski Str.; Heroes Sq.; Vake Park; Kipshidze Str.

Participating artists:

Agnieszka Pokrywka, Alex Axinte/Cristi Borcan as studioBASAR, Alicja Rogalska, Andrea Schneemeier, ART Laboratory, Frauke Schmidt/Jan Paul Herzer/Max Kullmann, Giorgi Kvinikadze, Hans Rosenstrom, Helmut Kandl, Irina Kurtishvili/Andreas M. Kaufmann, Jonathan Karkut/Julie Scott/Torange Khonsari as Public Works, Katharina Stadler, Keto Logua, Konstantine Mindadze, Kote Sulaberidze, Ludwig Kittinger/ Fernando Mesquita, Mamuka Samkharadze, Mariann Opplinger/Sophie Hoffer/Koka Vashakidze, Natalie Nebieridze, Nuka Megrelishvili, Oliver Ressler, Romana Schmalisch, Stefan Rusu, Tamar Gurgenidze, Tamuna Karumidze, Tilmann Meyer-Faje, VASILI, Mariam Besiashvili/Inga Samkharadze/Tamar Caduneli/Ruska Abesadze

David Chikhladze, Koka Ramishvili, Niko Tsetskhladeze, Mamuka Tsetskhladze, Lia Shvelidze, Gia Rigvava, Oleg Timchenko, Mamuka Japharidze documented in Archive Material.


_____________________
TV
‎მოამბე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი / Moambe, 1tv, 13.03.2012, 20:44 h. GeoAIR, undergo. the parallels
http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=gpb&seekTime=13-03-2012+20%3A46
ჩვენი დილა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი / Chveni Dila, 1tv, 16.05.2012, 09:14 h. GeoAIR, undergo. the parallels
პიკის საათი / Pikis saati, RADIO1, 17.05.2012, 09:22h.

არტარეა, ჰოსპიტალი #1, Artarea, Hospital #1, 04:07h.

http://tbcartarea.ge/projects/view/9

შუა დღე, რუსთავი2 / Shua Dge, Rustavi2, 23.05.12, 14:38h
ახალი ამბები, მაესტრო / Akhali Ambebi, Maestro, 24.05.12, 22:02h
დილა მშვიდობისა, საქართველო! რუსთავი2 / Dila Mshvidobisa, Sakartvelo! Rustavi2, 24.05.12, 08:41h
დილა მშვიდობისა, საქართველო! რუსთავი2 / Dila Mshvidobisa, Sakartvelo! Rustavi2, 28.05.12, 07:44h
დილა მშვიდობისა, საქართველო! რუსთავი2 / Dila Mshvidobisa, Sakartvelo! Rustavi2, 30.05.12, 07:43h
მაესტრო (21:00) 24/05/12 ღონისძიებები მიწისქვეშა გადასასვლელებში
რეალ TV საინფორმაციო გამოშვება 13:00 საათზე / 25.05.12 – 21:17
http://youtu.be/pp2wwbS-O30
Ckheli Shokoladi YouTube Channel – undergo. the parallels

https://undergotheparallels.wordpress.com/

Focus TV ფესტივალი „მიწის ქვეშ“, ინტერვიუ ნინი ფალავანდიშვილთან

http://www.focustv.ge/news

Historical images

Vake Park underground 1983

Archives

Calendar

April 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Archives

Underground Images

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.