//
archives

Uncategorized

This category contains 6 posts

GeoAIR project “undergo. the parallels”, Tbilisi, Georgia. Opening 24th of May, 2012

სახელოვენებო პროექტი “undergo. the parallels”, თბილისი, მაისი-ივნისი, 2012
გახსნა 24 მაისი, 2012

ცნებამ “საზოგადოებრივი” სივრცე და მასთან ერთად ხელოვნებამსაზოგადოებრივ სივრცეში ბოლო დროს მსოფლიო მასშტაბითაქტუალური ხასიათი მიიღო.

ცნება “საზოგადოებრივი” დამატებით დემოკრატიულიმნიშვნელობის მატარებელიცაა. იგი მოიაზრებს “სიცხადეს”,„ღიაობას“, “მონაწილეობას”, “ჩართვას” და“პასუხისმგებლობას”ხალხის, მოსახლეობის მიმართ (როგორც მთავრობის მხრიდან,ასევე თავად ადამინებს შორის). დისკურსი ხელოვნებაზესაზოგადოებრივ სივრცეში არის, არა მხოლოდ საზოგადოებრივისივრცის ტერმინის განსაზღვრა, არამედ, უფრო ფართო გაგებით,დემოკრატიის ცნების გააზრება.

საგამოფენო პროექტი “undergo. the parallels” ჩატარდება თბილისისდაახლოები 10 მიწისქვეშა გადასასვლელში: ბარათაშვილისხიდის ქვეშ, კოლმეურნეობის მოედანზე, თავისუფლებისმოედანზე, რუსთაველის გამზირზე, ოპერის წინ, ფილარმონიისქვეშ, სასტუმრო “რედისონის” ქვეშ, კოსტავას ქუჩაზე ყოფილი“საჭაშნიკოს” წინ, გმირთა მოედნის ქვეშ, ვაკის პარკისგადასასვლელში და ჭავჭავაძის გამზირზე.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ამ მიწისქვეშაგადასასვლელებმა მათი არსებობის მანძილზე სხვადასხვაეტაპები გაიარეს: თავდაპირველად ისინი იყო მიტოვებული, არჰქონდა განათება, მათში ჩასვლა გახდა საშიში, იყო ქურდობა დაყაჩაღობა. ამის შედეგად, მოსახლეობა სულ უფრო და უფროიშვიათად იყენებდა მათ და ამჯობინებდა მოძრაობითდატვირთულ ქუჩაზე გადასულიყო, რამაც ქუჩაშ მოსიარულეთასიკვდილიანობის ზრდა გამოიწვია. მოგვიანებით ესგადასასვლელები გადაიქცა ადგილად, სადაც ალტერნატიულიგაყიდვის წერტილები გაჩნდა. უფრო მარჯვე გამყიდველებმაგამართეს კიოსკები,მაღაზიები, აზარტული სათამაშო სახლები,კაზინოებიდა ა.შ. რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელმა თავისისაკუთარი ცხოვრება განაგრძო, რომელიც მიწის ზევით, ღია ცისქვეშ “ნორმალური” ცხოვრების პარალელურად განვითარდა. ესმიწისქვეშა გადასასვლელები ნაწილობრივ იქცა საზოგადოებისთავშეყრის და კომუნიკაციის ადგილად, ახალგაზრდა თაობახვდება ერთმანეთს სათამაშო სახლებში, მუსიკოსები დასტუდენტები ხვდებიან ერთმანეთს, უკრავენ და უსმენენმუსიკას, გამყიდველები მჭიდრო კავშირში არიან გამვლელებთანდა პოტენციურ მომხმარებლებთან. დღეს ეს მიწისქვეშაგადასასვლელები კვლავ გადის განვითარების გზებს, ზოგმათგანში “მოწესრიგებული”კომერციული ფართები შენდება დაიხსნება, ზოგიერთი ნგრევის პირას არის, ასევე არის მიწისქვეშაგადასასვლელები, რომლებმაც მათი პრაქტიკულიაუცილებლობის მიუხედავად ფუნქცია დაკარგეს დაფაქტობრივად ნაგავსაყრელად ან საზოგადოებრივსაპირფარეშოებად არიან ქცეულნი.

პროექტს “undergo. the parallels” აქვს ორი მთავარი მიზანი:პრაქტიკული და არტისტული.

პრაქტიკული მიზნების თვალსაზრისით ჩვენი სურვილია.თბილისის მოსახლეობას გავუჩინოთ მეტი სურვილი თუინტერესი, გამოიყენონ მიწისქვეშა გადასასვლელები. ამისთვისსასურველია, ხელოვანებმა იმუშაონ პირდაპირადგილზე,ზოგიერთი ნამუშევარი პროექტის ხანგრძლივობისმთელ მანძილზე იქნება ნაჩვენები, მაგრამ ასევე მოეწყობაერთჯერადი და დროებითი წარმოდგენებიც. ზოგიერთინამუშევარის სიცოცხლემ შესაძლოა პროექტის ხანგრძლივობასგადააჭარბოს და გრძელვადიანი ატრაქციონის როლიითამაშოს,როგორც პრაქტიკული, ასევე ესთეტური კუთხით. ასევე მიზანია, ქალაქის მმართველობის მხრიდან გავამახვილოთ ყურადღება ამ მიწისქვეშა გადასასვლელების აუცილებლობაზე, მათ დასუფთავებაზე და მომხმარებელთათვის მისაღებ მდგომარეობაში მოყვანაზე.

მხატვრული ღირებულების თვალსაზრისით,ადგილ-სპეციფიკური ნამუშევრები (განათებები, თუ ხმოვანიინსტალაციები, ფოტოები, ქუჩის ხელოვნება (street art) და სხვა),რომლებიც შეიქმნებას პეციალურად პროექტისთვის, მიმართულიიქნება კონკრეტულად ზემოთხსენებულისოციალურ-პოლიტიკური და პრაქტიკული თემებისგათვალისწინებით. თბილისის და ზოგადად ქართულისაზოგადოება არ არის მიჩვეული ხელოვნებას საზოგადოებრივსივრცეში და მასში მონაწილეობას. პროექტით “undergo. the parallels”ჩვენი მიზანია, ფართო საზოგადოება დავუპირისპიროთარაკონვენციური გზებით ხელოვნების აღქმას და მასთანშეჭიდებას, გრძელვადიანად კი მასთან შეჩვევას და გააზრებას.


GeoAIR project “undergo. The parallels”,

Tbilisi, Georgia, May-June 2012
Opening 24th of May, 2012
The notion of a “public space” together with an “Art in a public space”, has acquired a new significance in the last period worldwide. The word “public” means democracy, and includes “clearness”, “openness”, “involvement”, “participation” and “responsibilities” not only from the governmental side towards people, but between people in general as well. Discourse about Art in a public space, is not only definition of the word public, but it is also realization of the idea of democracy. The exhibition project “undergo the parallels” has to be held in about 10 underground passages of Tbilisi, images can be seen under:https://picasaweb.google.com/Infogeoair/UndergoTheParallels?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL–5rnw8uGFdQ&feat=directlink. An exhibition project “undergo. the parallels” will take place in Tbilisi pedestrian underground passages. After the collapse of the Soviet Union, these underground passages have experienced different stages of existence: first they were completely abandoned and became dangerous places of muggings and robbery. The outcome of this was that people entered them more and more seldom, choosing to cross streets loaded with traffic arbitrarily, which led to a significant death toll. Later, these undergrounds became places where alternative, unofficial selling points arose. The more efficient sellers developed kiosks, shops, gambling places etc. Some of these underground passageways developed their own life, parallel to “normal” city life in the open air. These passages somehow turned into spaces of meeting and communicating, the youth are gathering in gambling houses, some musicians and students meet to play and listen to the music, the shop keepers are in close contact with the passengers and potential customers.

Today these undergrounds are still under development, in some of them new “organized” commercial infrastructures are built, some of them are under the danger of collision, also there appeared some passages which regardless of their necessity, has lost their practical function, and became place for garbage, or turned into public toilets.

There are two direct goals to be achieved with the project „undergo. the parallels“: practical and artistic.

In term of practical goals we hope to animate the population of Tbilisi to more frequent usage of underground passageways. For these artists will work directly on site in the passageways, some of the works will be displayed during the whole project period, but also temporal actions and performances will be held in different passageways… Project guide, which will inform about all the activities, will be spread out to general population.On the one hand activities carried out during the project will animate pedestrians to enter the passageways and on the other hand they will give an input to officials for improvement of the given situation.

On the artistic level, site-specific works (light installations, sound installations, photography, street art etc.) produced especially for the passageways will address socio-political and concrete practical issues mentioned above. Tbilisi and Georgian audience is not used to art in public space and in participatory art. With the project “undergo. the parallels” we aim to confront the general public with unconventional ways of perceptions of art and engagement with it. Some artworks as street art, light installations, produced during the project, could also remain on-site and act as a long-term attraction in both practical and aesthetical ways for the passageways.


This project is funded by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme

Project is realized in the frame of the EU project SPACES

Tbilisi project “Undergo. the parallels” is also supported by Ministry of Culture and Monument protection of Georgia and Tbilisi Center of Cultural Events.

Special thanks to:
The Silk Road Group,
Tbilisi Central Archive and
Central Archive of Audiovisual Documents, The National Archives of Georgia

British Council Georgia

Romanian Cultural Institute

IFA – Institut für Auslandsbeziehungen

BMUKK – Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture

Svenska kulturfonden (Swedish Cultural Foundation in Finland)

Instytut Adama Mickiewicza

Federal Ministry for European and International Affairs

Pro-Helvetia

Travel of Participants is supported by:

British Council Georgia

Romanian Cultural Institute

IFA – Institut für Auslandsbeziehungen

BMUKK – Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture

Svenska kulturfonden (Swedish Cultural Foundation in Finland)

___________

Venues:

Underground passages at: Baratashvili Bridge; Kolmeurneoba Sq.; Leonidze Str. (Freedom Sq.); Kashveti Church / 1st public school; Opera and Ballet State Theatre; Rose Revolution /Republic Sq.; Kostava / Belinski Str.; Heroes Sq.; Vake Park; Kipshidze Str.

Participating artists:

Agnieszka Pokrywka, Alex Axinte/Cristi Borcan as studioBASAR, Alicja Rogalska, Andrea Schneemeier, ART Laboratory, Frauke Schmidt/Jan Paul Herzer/Max Kullmann, Giorgi Kvinikadze, Hans Rosenstrom, Helmut Kandl, Irina Kurtishvili/Andreas M. Kaufmann, Jonathan Karkut/Julie Scott/Torange Khonsari as Public Works, Katharina Stadler, Keto Logua, Konstantine Mindadze, Kote Sulaberidze, Ludwig Kittinger/ Fernando Mesquita, Mamuka Samkharadze, Mariann Opplinger/Sophie Hoffer/Koka Vashakidze, Natalie Nebieridze, Nuka Megrelishvili, Oliver Ressler, Romana Schmalisch, Stefan Rusu, Tamar Gurgenidze, Tamuna Karumidze, Tilmann Meyer-Faje, VASILI, Mariam Besiashvili/Inga Samkharadze/Tamar Caduneli/Ruska Abesadze

David Chikhladze, Koka Ramishvili, Niko Tsetskhladeze, Mamuka Tsetskhladze, Lia Shvelidze, Gia Rigvava, Oleg Timchenko, Mamuka Japharidze documented in Archive Material.


_____________________
TV
‎მოამბე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი / Moambe, 1tv, 13.03.2012, 20:44 h. GeoAIR, undergo. the parallels
http://www.myvideo.ge/?act=dvr&chan=gpb&seekTime=13-03-2012+20%3A46
ჩვენი დილა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი / Chveni Dila, 1tv, 16.05.2012, 09:14 h. GeoAIR, undergo. the parallels
პიკის საათი / Pikis saati, RADIO1, 17.05.2012, 09:22h.

არტარეა, ჰოსპიტალი #1, Artarea, Hospital #1, 04:07h.

http://tbcartarea.ge/projects/view/9

შუა დღე, რუსთავი2 / Shua Dge, Rustavi2, 23.05.12, 14:38h
ახალი ამბები, მაესტრო / Akhali Ambebi, Maestro, 24.05.12, 22:02h
დილა მშვიდობისა, საქართველო! რუსთავი2 / Dila Mshvidobisa, Sakartvelo! Rustavi2, 24.05.12, 08:41h
დილა მშვიდობისა, საქართველო! რუსთავი2 / Dila Mshvidobisa, Sakartvelo! Rustavi2, 28.05.12, 07:44h
დილა მშვიდობისა, საქართველო! რუსთავი2 / Dila Mshvidobisa, Sakartvelo! Rustavi2, 30.05.12, 07:43h
მაესტრო (21:00) 24/05/12 ღონისძიებები მიწისქვეშა გადასასვლელებში
რეალ TV საინფორმაციო გამოშვება 13:00 საათზე / 25.05.12 – 21:17
http://youtu.be/pp2wwbS-O30
Ckheli Shokoladi YouTube Channel – undergo. the parallels

https://undergotheparallels.wordpress.com/

Focus TV ფესტივალი „მიწის ქვეშ“, ინტერვიუ ნინი ფალავანდიშვილთან

http://www.focustv.ge/news

undergo. the parallels 24/05 – 03/06 – 2012 პროგრამა / Program

undergo. the parallels
24/05 – 03/06 – 2012
პროგრამა / Program

გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება ღონისძიებების თარიღებს და საათებს.

ასევე, გეპატიჟებით ყველას აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა დაგეგმილ ღონისძიებებში და ხელოვანებთან ერთად ჩაერთოთ ნამუშევრების შექმნაში.
Please note the times and dates of each event.
We kindly invite you to actively participate in the planned events and creation of works with artists on-site.

24/05 = 18:00
ოპერისა და ბალეტის თეატრის წინ მიწისქვეშა გადასასვლელი
Underground in front of the Opera and Ballet State Theatre
ნატალი ნებიერიძე – წითელი
Natalie Nebieridze – Red

გახსნა / Opening 24/05 = 20:00-23:00
ვარდების რევოლუციის / რესპუბლიკის მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Rose Revolution / Republic Square Underground
DJ set: acid victim

ასევე ყველა ამ ნამუშევრის ნახვა შეიძლება 24/05 – 03/06 – 2012
These all works are on display throughout the whole period (24/05 – 03/06 – 2012)
აგნიეჟკა პოკრივკა – ვარსკვლავთცვენის ღამე /
Agnieszka Pokrywka – The Night of Shooting Stars

თამუნა ქარუმიძე – უსათაურო
Tamuna Karumidze – untitled
ალისია როგალსკა – ვარდები და პური

Alicja Rogalska – Bread and Roses

ჰანს როზენშტრომი – ყველაფერი რიგზეა
Hans Rosenström – It’s all right

ლუდვიგ კიტინგერი | ფერნანდო მესკიტა – სამშაბათი საღამო
Ludwig Kittinger | Fernando Mesquita – tuesday evening in Tbilisi

ტილმან მაიერ ფაიე – ანდროპოვის ყურები
Tilmann Meyer-Faje – Andropov’s ears

მარიან ოპლიგერი | სოფი ჰოფერი | კოკა ვაშაკიძე – სარწმუნო ნიშნების დიქოტომია
Mariann Oppliger | Sophie Hofer | Koka Vashakidze – Stripes – Dichotomy of Faithful Signs

ყოველ 9 წუთში – მაგდალენა კუხტოვა
Magdalena Kuchtova – Every 9 Minutes
ქეთო ლოგუა – ‘IMG_1544. ხელი’: რეალობა არის 3D რასაც შენ ხედავ ბრტყელ ეკრანზე /
Keto Logua – ‘IMG_1544. Hand’: Reality is a 3D that you see on a flat screen
დავით ჩიხლაძე, კოკა რამიშვილი, ნიკო ცეცხლაძე, მამუკა ცეცხლაძე, ლია შველიძე, გია რიგვავა, ოლეგ ტიმჩენკო, მამუკა ჯაფარიძე წარმოდგენილი არქივის მასალაში.
David Chikhladze, Koka Ramishvili, Niko Tsetskhladeze, Mamuka Tsetskhladze, Lia Shvelidze, Gia Rigvava, Oleg Timchenko, Mamuka Japharidze documented in Archive Material.
24/05 = 29/05
ეძებეთ სხვადასხვა მიწისქვეშა გადასასვლელში
Watch out for it in different underground passages
ანდრეა შნეემაიერი – შიშის დროებითი ოფისი
Andrea Schneemeier – Collecting Fears – The Temporary Office of Anxiety
25/05 = 20:30 (გახსნა / Opening), 26/27 || 20:00-24:00
ბარათაშვილის ხიდის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Baratashvili Bridge Underground

ირინა ქურთიშვილი | ანდრეას მ. კაუფმანი – წარსულსა და მომავალს შორის

Irina Kurtishvili | Andreas M. Kaufmann – Between Yesterday and Tomorrow

ასევე ამ ნამუშევრის ნახვა შეიძლება 24/05 – 03/06 – 2012
These works are on display throughout the whole period (24/05 – 03/06 – 2012)

ვასილი მაჭარაძე – წითელი და ლურჯი
Vasili Macharadze – Red & Blue

კატარინა შტადლერი – 41°41’48’’N 44°48’29’’E
Katharina Stadler – 41°41’48’’N 44°48’29’’E

28/05 = 31/05 || 14:00-17:00
ვაკის პარკის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Vake Park Underground

ჯონათან კარკუტი | ჯული სკოტი | ტორანჯ ხონსარი – High Tea
Jonathan Karkut | Julie Scott | Torange Khonsari – High Tea

29/05 = 18:30
ვარდების რევოლუციის / რესპუბლიკის მ. მიწისქვეშა გადასასვლელი
Rose Revolution / Republic Square Underground

DOCOMOMO საქართველო – საჯარო პრეზენტაცია
DOCOMOMO Georgia – Public presentation

30/05 = 19:00
კოსტავას / ბელინსკის ქუჩის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Kostava / Belinski street Underground

სტუდიო ბაზარი – X გადასასვლელი
studioBASAR – Passage X

31/05 = 14:00

კოლმეურნეობის მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი

Kolmeurneoba Square Underground

შტეფან რუსუ – ექსკურსია: საზოგადოებრივი ხელოვნების ნიმუშები მიწისქვეშ
ხანგრძლივობა: 90-120 წუთი
Stefan Rusu – Guided tour through Underground Public Art
Duration: 90–120 min

31/05 = 18:30
ვარდების რევოლუციის / რესპუბლიკის მ. მიწისქვეშა გადასასვლელი
Rose Revolution / Republic Square Underground

გეოეარი | კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია – საჯარო დისკუსია: ხელოვნება საჯარო სივრცეში
GeoAIR | Culture and Management Laboratory – Public discussion: Art in a Public Space

02/06 = 18:30
ვაკის პარკის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Vake Park Underground
მარიამ ბესიაშვილი | ინგა სამხარაძე | თამარ ჩადუნელი | რუსკა აბესაძე – იპოვე შინაგანი რიტმი
Mariam Besiashvili | Inga Samkharadze | Tamar Caduneli | Ruska Abesadze – Rhythm in yourself

24/05 = 03/06

ასევე ყველა ამ ნამუშევრის ნახვა შეიძლება 24/05 – 03/06 – 2012

These all works are on display throughout the whole period (24/05 – 03/06 – 2012)
კოლმეურნეობის მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი

Kolmeurneoba Square Underground

ოლეგ ტიმჩენკო | ნიკო ცეცხლაძე – ორი მანეკენი
Oleg Timchenko | Niko Tsetskhaldze – Stand Against

ჰელმუტ კანდლი – რითი ვაჭრობ /
Helmut Kandl – Womit handelst Du

ქაშვეთის ეკლესია / #1 საჯარო სკოლის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Kashveti Church / #1 public school Underground

კოტე სულაბერიძე – ფასიანი ქაღალდები
Kote Sulaberidze – Securities

გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Heroes Square Underground

რომანა შმალიში – კვლავ ეკრანებზე
Romana Schmalisch – Back on Screen

მამუკა სამხარაძე – გაიარე
Mamuka Samkharadze – Pass

გიორგი კვინიკაძე – საჭირო გადასასვლელი
Giorgi Kvinikadze – Passage For The Needs

ნუკა მეგრელიშვილი – მოძრაობა
Nuka Megrelishvili – Traffic

მიხალ მორავჩიკი – ერთდღიანი გმირები
Michal Moravčík – One day heroes

ყიფშიძის ქუჩის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Kipshidze street Underground

კონსტანტინე მინდაძე – ზმნების სესია 2012
Konstantine Mindadze – Verb Session 2012

ვაკის პარკის მიწისქვეშა გადასასვლელი
Vake Park Underground

მაქს კულმანი | იან პ. ჰერცერი | ფრაუკე შმიტი – გარშემო პულსირება
Max Kullmann | Jan Paul Herzer | Frauke Schmidt – Pulsing around

თამარ გურგენიძე – სწორი ნაბიჯი
Tamar Gurgenidze – Right Step

ეძებეთ სხვადასხვა მიწისქვეშა გადასასვლელში

Watch out for it in different underground passages

არტ ლაბორატორია – მსოფლიო ამბოხებები
ART Laboratory – World Riots


undergo. the parallels Program

https://picasaweb.google.com/104036135579682944911/UndergoTheParallelsProgram

SPACES

Undergo.the parallels is realized in the frame of the EU project SPACES

What is SPACES?

The project SPACES – Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries –promotes
artistic and cultural action in public space and the recuperation of public spaces for art,
culture and urban dwellers. We curate and carry out participatory art events in public spaces
in Armenia, Georgia, Moldova, and Ukraine. Processes of networking, social research and
policy debates accompany the in situ events. Core questions: How can the art and cultural
actors in these countries find new audiences and new places for artistic expression? How
can art and culture NGOs develop a better standing in negotiations with governmental
agencies? What are desirable processes of change?

A better understanding of public spaces in post communist cities, a stronger lobby for the
independent scenes, new concepts for cultural governance in the region: these are some of
the SPACES results.

The three years project (2011-2014) is funded by the European Commission via the “Eastern
Partnership Culture Programme ( www.euroeastculture.eu )

Key target groups: Artists, cultural workers, civil society groups (especially youth and
marginalised groups), experts including architects specialized on public space and urban
fabric, researchers and students (cultural policy, urban studies, contemporary art), local
authorities (city councils etc), governmental art institutions (national museums, theatres etc),
policy makers, decision makers.

Activity clusters

The SPACES Caravan: At a rhythm of 6 months, SPACES will hold a caravan, each time
at another partner country, combining theoretical debate, practical in situ arts events and
participatory approaches. Common knowledge will grow from meeting to meeting, the in situ
art events in public space will serve as testing fields.

Mapping: “arts and culture maps” of selected neighborhoods or particular spaces in the
towns that could be interesting for art and culture events (underground passages, vacant
industrial spaces, temporarily abandoned buildings or spaces etc).

– Social Research: a qualitative social research will accompany the arts events carried out
during the project duration and assess on the one hand how they could be realized, on the
other hand how they were able to integrate the public and how they influences the urban life.

Virtual spaces/Pool of knowledge/ Good practice documentation: a virtual space will
accompany the real space activities to allow for pilot activities. This virtual space will provide
documentation about artistic activities in public space and give advice how to live with the
existing restrictions. Throughout the region, it will serve as an “exchange academy” and
communicate the results and experiences of SPACES to other artistic groups and individuals
in the region.

– School of Missing studies: Workshops on different topics (for example NGO and arts
management, training for mapping actions, expert exchange)

SPACES artist in residence programme

– Documentary Film “SPACES”: this documentary film will start closing the gap regarding
arts, culture and pioneering action in the region.

Kolmeurneoba Underground historical performances photo and video material

Oleg Timchenko and Niko Tsetskhaldze performance “Stand Against” 1992 video

Guram Tsibakhashvili, Irina Popiashvili, Goethe Institute collaborative project documental material:

https://picasaweb.google.com/104036135579682944911/GuramTsibakhashvili


The Map of Alternative Art Spaces in Tbilisi

Here you can view all the suggested alternative art spaces and the underground passages which the project is about – <<The Map>>

Archives

Calendar

April 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Archives

Underground Images

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.